نشست تخصصی عکس اربعین با حضور عکاس انگلیسی

امیلی گرت ویت عکاس مسیحی اهل کشور انگلستان با حضور در قم در نشست تخصصی عکس اربعین از تجربیات سفرش به مراسم پیاده‌روی اربعین و تأثیرات این سفر معنوی گفت

تصویر منتخب
تصویر منتخب