بازار حسرت

این روزها سال نود و هفت را در حالی به پایان می بریم که ارزش پول کشور در مقایسه با ابتدای سال بسیار پایین آمده است و قدرت اقتصادی مردم نیز به همین نسبت کم شده است . در میان انبوه اخبار اختلاس و سودجویی های وابستگان به سیستم دولتی و غیر دولتی هیچ خبری از وضعیت کار و معشیت مردم جامعه وجود ندارد . روزهای منتهی به آغاز سال نود و هشت اغلب مردم در بازار حسرت می خرند تا کالای شب عید

تصویر منتخب
تصویر منتخب