گردهمایی شیرخوارگان حسینی

همزمان با فرارسیدن اولین جمعه ماه محرم گردهمایی شیرخوارگان حسینی در استادیوم آزادی تهران برگزار شد .

تصویر منتخب
تصویر منتخب