مراسم تشییع مرحوم منوچهر یگانه دوست عکاس خبری پیشکسوت

منوچهر یگانه دوست عکاس خبری پیشکسوت خبرگزاری جمهوری اسلامی به دلیل بیماری درگذشت