مراسم گرامیداشت بیست پنجمین سالگرد شهادت شهید سید مرتضی آوینی

مراسم گرامیداشت بیست پنجمین سالگرد شهادت شهید سید مرتضی آوینی در بنیاد فرهنگی روایت فتح