مسابقه ماراتن در حومه پاریس

مسابقه ماراتن با حضور ۵۵ هزار زن و مرد به طول ۴۰ کیلومتر در حومه پاریس برگزار شد