چهارمین اجلاس رسمی خبرگان رهبری در دوره پنجم

چهارمین اجلاس رسمی خبرگان رهبری در دوره پنجم از صبح امروز آغاز شد و تا فردا به کار خود پایان می دهد