نشست مطبوعاتی الیور استون در جشنواره جهانی فجر

نشست مطبوعاتی الیور استون در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر برگزار شد

تصویر منتخب
تصویر منتخب