مراسم تقدیر از یک دهه مجاهدت سردار فضلی در ترویج راهیان نور

مراسم تقدیر از یک دهه مجاهدت سردار فضلی در ترویج راهیان نور برگزار شد .

تصویر منتخب
تصویر منتخب