نقاره خانه حرم مطهر امام رضا علیه السلام

هر روز صبح پیش از طلوع آفتاب و هر عصر پیش از غروب خورشید نوای زیبای طبل و نقاره زنی در حرم مطهر به گوش می رسد

تصویر منتخب
تصویر منتخب