مسجد جامع سامرا و مَلویّه

مسجد جامع سامرا و مَلویّه در فاصله دو کیلومتری حرم مطهر امامین عسکریین در سامرا قرار دارد

تصویر منتخب
تصویر منتخب