نمایش عُلیا مخدره

تئاتر" علیا مخدره" که توسط گروه هنر مقدس به روی صحنه رفته است گذری بر تاریخ دارد و صفحاتی از تاریخ دوره ی قاجار و دختران کاخ ناصرالدین شاه به قلم تحریر درآمده , سه زن تاثیر گذار در تاریخ تاتر ایران سه زن ادیب , شاعر, نقاش, منبت کار و صاحب دیوان شعر, روایت عاشورا را را برای اولین بار در کاخ ناصری برپا می کنند و این برگ شکوهمندی از تاریخ دختران ایران را برای جامعه جوان به تصویر می کشد در زمان آموزش و ارتباط با قشر جوان در مدارس و مراکز آموزش و عالی , استعدادهای درخشانی از جوانان شناسایی شد که با همت و تلاش پرشور گروه تاتر "هنر مقدس" که ویژه ی بانوان است طراحی و شکل داد تمام اعضای و عوامل گروه اعم از تحقیق و پژوهش,نویسندگی, کارگردانی نور و صدا در اتاق فرمان.بازیگری و فرم.گریم.طراحی لباس و صحنه و اکسسوار همه توسط بانوان هنرمند و متخصص در زمینه های نامبرده صورت می گیرد گروه 8 نفره ی "هنر مقدس" که در سال 1385 تشکیل شده تا کنون بیش از 35 نفر بازیگر . فرمر و عوامل صحته و نور دارد و بیش از 200 اجرای صحته ای متمرکز و اجرای کاروان تئاتر برگزار کرده است

تصویر منتخب
تصویر منتخب