الحسین یجمعنا

هر سال در ایام اربعین و در هر زمانی که جامعه مسلمانان به جلوه هایی از اتحاد و همبستگی می رسند عده ای هم در تلاش هستند تا به هر نحو این محبت و مودت را در بین مسلمانان و بخصوص شیعیان از بین ببرند اما غافل از این هستند که محور این محبت و همبستگی محبت اهل بیت و بخصوص حضرت سید الشهدا است

تصویر منتخب
تصویر منتخب