شعور و شور حسینی در راهپیمایی زیارت اربعین

تجلی شعور و شور حسینی که در راهپیمایی زیارت اربعین امام حسین علیه السلام به اوج خود می رسد قابل وصف نیست و فقط می توان بخشی از جلوه های بصری این اتفاق مهم را ثبت کرد

تصویر منتخب
تصویر منتخب