ورود نمادین کاروان حضرت معصومه سلام الله علیها به شهر قم

همزمان با سالروز ورود کریمه اهل بیت علیه السلام به شهر مقدس قم مردم این شهر از کاروان نمادین ورود حضرت معصومه سلام الله علیها به شهر قم استقبال کردند .

تصویر منتخب
تصویر منتخب