تشديد اعتراضات مردم فرانسه در پاريس

درگیری‌ها میان پلیس فرانسه و معترضان گروه جلیقه زرد وارد هفته سوم شد . درگيري ها ميان معترضان و نيروهاي پليس با شدت بيشتري ادامه دارد.

تصویر منتخب
تصویر منتخب