آغاز مجدد اعتراضات مردمی پاریس در سال 2019

معترضان به سیاستهای اقتصادی دولت فرانسه معروف به جلیقه زردها امروز شنبه پنجم ژانویه 2019 اعتراضات خود را از سر گرفتن و در سراسر فرانسه بخصوص شهرستان بورژ به خیابانها آمدند که جمعیت آنها در پاریس به شش هزار نفر رسید و پلیس بیش از 100نفر را بازداشت کرد .

تصویر منتخب
تصویر منتخب