مرهمی بر لبان شکری

گروه خیرخواهانه "موسسه ملی مرهم" با انجام ۱۲۵ جراحی پلاستیک و ترمیمی در دو روز بر روی بیماران لب در بیست و چهارمین سفر خود به دزفول موفق به ثبت رکورد جهانی ۶۵ عمل جراحی در یک روز شدند.

تصویر منتخب
تصویر منتخب