تظاهرات اعتراضی به اسلام هراسی در پاریس

در پی حمله تروریستی یک اسلام ستیز وابسته به حزب جبهه ملی فرانسه به مسجد بایون در 30 اکتبر و مجروح شدن دو تن از نمازگزاران ، یکشنبه ده نوامبر تظاهراتی در اعتراض به اسلام هراسی به دعوت احزاب و انجمن های حامی آزادی عقیده و مذهب و نیز برخی از احزاب چپ و سبزها در پاریس برگذار شد که حدود چهل هزار نفر از مردم پاریس در آن شرکت کردند.

تصویر منتخب
تصویر منتخب