تشییع شهید حاج قاسم سلیمانی در قم

پیکر سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی با حضور مردم قدرشناس قم تشییع و به زادگاهش کرمان رفت.

تصویر منتخب
تصویر منتخب