بقعه احمدبن‌اسحاق قمی در سر پل ذهاب

بقعه احمدبن‌اسحاق قمی در سر پل ذهاب پس از وقوع زلزله ۲۱ آبان ۹۶ و پس لرزه های آن بطور کامل فروریخت